Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Ztráty a nálezy

 

Ztráty a nálezy

 
 
 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §1051 až §1065. Ten, kdo najde ztracenou věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji, ale musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci, v jejímž správním obvodu byla věc nalezena, nebo byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku, odevzdat ji provozovateli takového zařízení.

Nálezy s neznámým vlastníkem na území města Kostelec nad Orlicí se odevzdávají na podatelně Městského úřadu, kde se sepíše záznam o nálezu. Přijatý nález se zveřejní na internetových stránkách Města Kostelec nad Orlicí a vyhlásí v místním rozhlase.

Do ztrát a nálezů nelze převzít věci, které již nemohou sloužit účelu, ke kterému byly určeny. Dále věci, které rychle podléhají zkáze, silně znečištěné, zapáchající, plesnivé apod.

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit v úřední hodiny osobně či telefonicky na čísle 494 337 111. Nalezenou věc si lze vyzvednout po její identifikaci, prokázání totožnosti, sepsání a podepsání protokolu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Přehled nalezných zvířat je zveřejněn na webu městské policie Kostelec nad Orlicí.

Seznam nalezených předmětů

Datum Nálezu Uchovat do Popis
22.05.2023
23.05.2026
peněženka
03.05.2023 04.05.2026 fotoaparát
17.04.2023
18.04.2026
jízdní kolo
15.02.2023
16.02.2026
pánské kolo
17.10.2022
18.10.2025
mobilní telefon
10.10.2022
11.10.2025
jízdní kolo
18.08.2022
19.08.2025
pánská kabelka
25.05.2022
26.05.2025
dámská peněženka
08.02.2022
09.02.2025
bezdrátové sluchátko
03.02.2022
04.02.2025
jízdní kolo
05.01.2022 06.01.2025 jízdní kolo
16.12.2020 17.12.2023 mobilní telefon
30.10.2020 31.10.2023 dětské kolo
02.06.2020
03.06.2023
mobilní telefon

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit v úřední hodiny osobně či telefonicky na čísle 494 337 111. Nalezenou věc si lze vyzvednout po její identifikaci, prokázání totožnosti, sepsání a podepsání protokolu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Záznamy v národní databázi nálezů

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Ztráty a nálezy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém