Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Ztráty a nálezy

 

Ztráty a nálezy

 
 
 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §1051 až §1065. Ten, kdo najde ztracenou věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji, ale musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci, v jejímž správním obvodu byla věc nalezena, nebo byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku, odevzdat ji provozovateli takového zařízení.

Nálezy s neznámým vlastníkem na území města Kostelec nad Orlicí se odevzdávají na podatelně Městského úřadu, kde se sepíše záznam o nálezu. Přijatý nález se zveřejní na internetových stránkách Města Kostelec nad Orlicí a vyhlásí v místním rozhlase.

Do ztrát a nálezů nelze převzít věci, které již nemohou sloužit účelu, ke kterému byly určeny. Dále věci, které rychle podléhají zkáze, silně znečištěné, zapáchající, plesnivé apod.

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit v úřední hodiny osobně či telefonicky na čísle 494 337 111. Nalezenou věc si lze vyzvednout po její identifikaci, prokázání totožnosti, sepsání a podepsání protokolu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Přehled nalezných zvířat je zveřejněn na webu městské policie Kostelec nad Orlicí.

Seznam nalezených předmětů

Datum Nálezu Uchovat do Popis16.12.2020 17.12.2023 mobilní telefon
30.10.2020 31.10.2023 dětské kolo
10.06.2020
11.06.2023
pánská peněženka
02.06.2020
03.06.2023
mobilní telefon
26.08.2019
27.08.2022
mobilní telefon
31.10.2019        
01.11.2022
klíče od vozidla         
27.05.2019
28.05.2022
mobilní telefon
22.05.2019
23.05.2022
mobilní telefon
17.05.2019
18.05.2022
dámské hodinky
21.03.2019
22.03.2022
jízdní kolo
19.03.2019
20.03.2022
fotoaparát
18.03.2019
19.03.2022
mobilní telefon
05.03.2019
06.03.2022
mobilní telefon
18.02.2019
19.02.2022
vodítko na psa
14.12.2018
15.12.2021
černá peněženka
10.12.2018
11.12.2021
dioptrické brýle 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Ztráty a nálezy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém