Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Zpravodaj města Orlice

 
 
 

logo zpravodaje městaZpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice vydává Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Zpravodaj vychází ve 2 900 výtiscích, které jsou zdarma doručovány do všech domácností v katastru města Kostelec nad Orlicí. Distribuce: Distribuce Novotný. Tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí, www.agtyp.cz, agtyp@agtyp.cz.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Složení redakční rady: Šéfredaktor: Zdeněk Fabiánek, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková. Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Helena Horáková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, František Kinský.

Termín příští uzávěrky zpravodaje

   

 
 
ZměněnoNázev a anotace
27.12.2021Objednávka placené inzerce ve zpravodaji v roce 2022 [PDF, 630 kB]
27.11.2020Ceník inzerce ve zpravodaji Orlice
31.1.2018Formulář pro zadání nového článku do zpravodaje
16.11.2021Termíny uzávěrek pro jednotlivá vydání zpravodaje Orlice
31.1.2018Formulář pro reklamaci doručování zpravodaje
Redakce Zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice prosí občany o spolupráci při odstranění "výpadků" v doručování zpravodaje do schránek. Upozorňujeme čtenáře zpravodaje, že pokud mají schránku označenou "nevhazovat letáky" , tak zpravodaj neobdrží. V případě nedoručení zpravodaje vyplňte formulář na této stránce.
31.1.2018Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů [PDF, 375 kB]
31.1.2018Společenská rubrika: vzory textů vzpomínek, přání, poděkování [PDF, 566 kB]
24.3.2014Zásady pro vydávání zpravodaje města [PDF, 223 kB]

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Zpravodaj města Orlice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém