Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka

 

Zpravodaj města Orlice

Logo zpravodaje
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice vydává Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Zpravodaj vychází ve 2 900 výtiscích, které jsou zdarma doručovány do všech domácností v katastru města Kostelec nad Orlicí. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Bližší informace o způsobu inzerování, grafickém zpracování, podmínkách úhrady a jiné na tel. 725 099 614 (Šárka Slezáková), e-mail: sslezakova@muko.cz. Tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí, www.agtyp.cz, agtyp@iol.cz.

 
 
 
Složení redakční rady: Šéfredaktor: Zdeněk Fabiánek, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, RNDr. Tomáš Kytlík. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.Redakce Zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice prosí občany o spolupráci při odstranění "výpadků" v doručování zpravodaje do schránek. Upozorňujeme čtenáře zpravodaje, že pokud mají schránku označenou "nevhazovat letáky" , tak zpravodaj neobdrží. Prosíme tedy o označení Vašich schránek samolepkou Reklamu NE, zpravodaj ANO, která je součástí vydání zpravodaje 11/2014. V případě nedoručení zpravodaje vyplňte formulář na této stránce.

Termíny uzávěrek v roce 2017 
Listopad – 15. 10. 2017                                        Prosinec –10. 11. 2017

Uzávěrky zpravodaje v roce 2018   
Leden –1. 12. 2017                                      Červen –11. 5. 2018                                         
Únor –  12. 1. 2018                                      Červenec – srpen –15. 6. 2018                                         
Březen –  9. 2. 2018                                    Září –10. 8. 2018                                         
Duben –9. 3. 2018                                       Říjen –14. 9. 2018                                         
Květen  – 13. 4. 2018                                   Listopad –12. 10. 2018        
                                                                     Prosinec  –  9. 11. 2018           
 

Odkazy


 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Zpravodaj města Orlice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém