Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Zpravodaj města Orlice - archiv dokumentů

 
 
 

logo zpravodaje městaZpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice vydává Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Zpravodaj vychází ve 2 900 výtiscích, které jsou zdarma doručovány do všech domácností v katastru města Kostelec nad Orlicí. Distribuce: Distribuce Novotný. Tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí, www.agtyp.cz, agtyp@agtyp.cz.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Složení redakční rady k 01.01.2024: Ondřej Kaplan - šéfredaktor, Dominik Kaplan, Mgr. Renáta Dvořáková,  Mgr. Václav Pavelka,  Martin Rýdel, Ing. František Siegl, Mgr. Helena Horáková, Šárka Slezáková - tajemnice redakční rady.

Vážení čtenáři a autoři příspěvků zpravodaje Orlice, své příspěvky, náměty a názory zasílejte formou e-mailové zprávy na adresu zpravodaj@kostelecno.cz.

Limit pro velikost 1 e-mailové zprávy včetně připojených příloh je max. 20 MB.

Termín příští uzávěrky zpravodaje:

 
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Zpravodaj města Orlice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém