Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Zpravodaj města Orlice

 
 
 

logo zpravodaje městaZpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice vydává Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Zpravodaj vychází ve 2 900 výtiscích, které jsou zdarma doručovány do všech domácností v katastru města Kostelec nad Orlicí. Distribuce: Distribuce Novotný. Tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí, www.agtyp.cz, agtyp@agtyp.cz.

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Složení redakční rady: Šéfredaktor: Zdeněk Fabiánek, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková. Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Helena Horáková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, Dominik Kaplan, Ondřej Kaplan.

Termín příští uzávěrky zpravodaje

   

 
 
ZměněnoNázev a anotace
12.1.2023Objednávka placené inzerce ve zpravodaji v roce 2023 [PDF, 683 kB]
27.11.2020Ceník inzerce ve zpravodaji Orlice
31.1.2018Formulář pro zadání nového článku do zpravodaje
11.11.2022Termíny uzávěrek zpravodaje Orlice
31.1.2018Formulář pro reklamaci doručování zpravodaje
Redakce Zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice prosí občany o spolupráci při odstranění "výpadků" v doručování zpravodaje do schránek. Upozorňujeme čtenáře zpravodaje, že pokud mají schránku označenou "nevhazovat letáky" , tak zpravodaj neobdrží. V případě nedoručení zpravodaje vyplňte formulář na této stránce.
31.1.2018Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů [PDF, 375 kB]
31.1.2018Společenská rubrika: vzory textů vzpomínek, přání, poděkování [PDF, 566 kB]
24.3.2014Zásady pro vydávání zpravodaje města [PDF, 223 kB]

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Zpravodaj města Orlice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém