Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Zápis do mateřských škol

ilustrační obrázek - malé děti
Zápis do mateřských škol v Kostelci nad Orlicí proběhne ve čtvrtek 02.05. od 08:00 do 16:00 v ředitelně příslušné mateřské školy.
 

 
 

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

S sebou doneste

 • vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (u dětí, pro které je vzdělávání povinné, nemusí být)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách, nebo na Městském úřadě u p. Matyášové.

Bližší informace získáte na telefonu 732 818 812 nebo na www.ms-krupkova.cz

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

Žádost i všechny přílohy:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole

Žádost musí být doručena nejpozději 02.05.

Kontakty:


 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 23.4.2024 / 23.4.2024 | Zveřejnit do: 31.5.2024
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém