Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Základní informace o městě

První písemná zmínka o Kostelci, jako o opevněném kostele a o ohrazené kostelní osadě, se objevuje ve Zbraslavské kronice již roku 1316.
 

 
 

Znak města

Město Kostelec nad Orlicí má výhodnou polohu, je na hlavním tahu silnice I/11 Praha – Ostrava, na železniční trati Praha – Hradec Králové – Letohrad – Hanušovice. Pro vodáky je zde řeka Divoká Orlice, tekoucí od přehrady Pastviny u Žamberka k Hradci Králové. Město je vhodné k ubytování, pro poznávací výlety do blízké krajiny s letní turistikou a zimními horskými lyžařskými centry Deštné v Orlických horách, Říčky a Rokytnice v Orlických horách. Město působí milým dojmem na každého, kdo k nám zavítá.

Se svými částmi (Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry) má rozlohu kolem 35 km² (katastrální výměra je 2619 ha). Leží v nadmořské výšce 290 m n. m., s průměrnou roční teplotou 7,8°C. Většina obytné zástavby je rozložena nad údolní nivou řeky Divoké Orlice.

Na území města žije 6071 obyvatel (stav k 11. 02. 2014). Za třicetileté války mělo město přes tisíc obyvatel, v roce 1836 už 2565, v roce 1890 se uvádí počet 3793, roku 1900 téměř 5000, roku 1937 to je 5639 obyvatel.

Převážná část Kostelecka je pokryta druhohorními usazeninami, hlavně opukou, které se v nižších polohách objevují všude, kam zasahovalo moře. Třetihorní útvary se až na malé výjimky prakticky nevyskytují, zato čtvrtohorní pokrývají celé údolí řeky i široké okolí. Mohutné vrstvy štěrků, písků a hlíny dosahují mocnosti až 8 metrů. Starší naplaveniny obsahují ponejvíce hlínu. Místy naváté spraše tvoří úrodná pole. Hlíny tmavohnědé barvy se výrazně liší od hlín v jiných končinách a jsou bohatou zásobárnou materiálu pro cihelnu v Kostelci nad Orlicí. Mladší naplaveniny obsahující písek a štěrky, objevující se v soutoku Tiché a Divoké Orlice, jsou dobrým stavebním materiálem. Nejznámější písník je v oblasti Rašovic. Od řeky Divoké Orlice terén směrem k severu stoupá. Je přerušený průtahem silnice I/11 se stromořadím starých lip mezi Novým zámkem a Častolovicemi. Dál se rozkládá typická zemědělská krajina s ornou půdou scelenou do rozsáhlých honů, místy členěných polními cestami s alejemi ovocných dřevin. Intenzivně obhospodařované pozemky jsou nejúrodnější z celého Rychnovska. Nad poli protéká Štědrý potok zčásti hustě lemovaný břehovými porosty. Za potokem terén vytváří zvednutou náhorní rovinu, která zanedlouho prudce klesá do údolí řeky Kněžné. Harmonicky utvářené a zvlněné údolí Divoké Orlice přechází do drsnějšího podhůří Orlických hor.

Ve městě jsou dva zámky – Starý zámek a Nový zámek, které patří rodu Kinských; dále kostely – sv. Jiří, sv. Anny a sv. Václava; kaple – sv. Kříže, sv. Floriána a Navštívení Panny Marie; sochy s církevními náměty – mariánský sloup se sochou Panny Marie (Immaculata), pseudogotické sousoší Nejsvětější Trojice (1874), sv. Jan Nepomucký (1693), sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (1693), sv. Jan Nepomucký (1733), sv. Antonín Paduánský (1747), sv. Vincenc Ferrer (1753) a sv. Florián (1766); busta Fr. J. Zoubka (1935 – L. Beneš); empírová kašna se sochou nymfy Orlice (počátek 19. století). Součástí areálu Nového zámku je zámecký park s rozlohou 40 ha, který má anglickou architekturu. Vzácné stromy, staré přes 130 let a keře dovezené hrabětem Kinským ze světa, jsou arboretem pro poučení i klidné procházky.

Město je význačným rekreačním střediskem Podorlicka ve východních Čechách. V oblasti kultury provozuje městskou knihovnu, Sdružený klub Rabštejn, Galerii Žofín. Z oblasti sportu se ve městě nachází víceúčelové hřiště za sokolovnou (nafukovací hala, malé hřiště s umělou trávou, antukové kurty), Stadion mládeže, sokolovna, bowling, koupaliště, tenisové kurty u koupaliště, autokemp s půjčovnou loděk, skatepark, tělocvična Dětského domova se školou a základní školou Kostelec nad Orlicí a tělocvična SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.

Město Kostelec nad Orlicí zřizuje na svém území školy a školská zařízení. Jsou to Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411; Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987; Základní škola Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí (odloučená pracoviště: Komenského 80, Drtinova 662 a Školní družina Erbenova 891); Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 a Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367. Dále jsou ve městě školy, které jsou zřizovány Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515; Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522; Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí. Posledním zřizovatelem je Ministerstvo školství, kultury a tělovýchovy, které zřizuje Dětský domov se školou a základní školu, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7.

 
Zodpovídá: Šárka Slezáková
Vytvořeno / změněno: 16.6.2015 / 16.6.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém