Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Výsledky veřejného rozboru odpadů

grafická ikona, popelnice
V pondělí 6. května dopoledne proběhla v našem městě analýza směsného komunálního odpadu. Cílem bylo zjistit, jak jsou na tom občané města s tříděním odpadu a jaké složení má odpad odložený v černých nádobách. Rozbor odpadů v našem městě potvrdil, že máme velké rezervy v třídění.
 

 
 

Analýza odpadu proběhla ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Popelářský vůz provedl klasický svoz směsného komunálního odpadu, nejprve na sídlišti a potom v lokalitě s rodinnými domy. Následně došlo k výsypu cca 400 kg odpadu na připravené stanoviště na městském stadionu, kde vzorek podrobně rozebrala odborná firma podle metodiky společnosti EKO-KOM, a.s. Rozbor odpadu si prohlédly během dopoledne také děti z mateřských a základních škol.

Analýza spočívala v ručním roztřídění reprezentativního vzorku odpadu do definovaných látkových skupin – papír/lepenka; plasty; sklo; kompostovatelný i nekompostovatelný odpad; kovy; elektroodpad; nápojové kartony; nebezpečný odpad; textil. Jde tedy o odpady, které do směsného komunálního odpadu nepatří a mají správně skončit v barevných nádobách, případně na sběrném dvoře v areálu Technických služeb.

Pouze odpad, který nelze zařadit do některé z látkových skupin popsaných výše, je v současnosti netříditelný. Je to tedy takový odpad, který do černých popelnic na směsný komunální odpad správně patří.

Výsledky analýzy odpadů prozradily zajímavé překvapení. Zhruba 50% vzorku zaujímaly odpady, které by šly roztřídit a ve směsném komunální odpad vůbec neměly skončit. To je tedy velké množství odpadů, které pak zbytečně končí bez užitku na skládce. Největší podíl takových odpadů představoval kompostovatelný bioodpad (19%), pak plastový odpad (13%) nebo papírový odpad (7%). Další složky tvořily v součtu téměř 12%.

Procentuální hmotnostní zastoupení jednotlivých složek odpadu na celkové hmotnosti vzorku najdete v grafu níže.


  • graf, procentuální hmotnostní zastoupení jednotlivých složek odpadu na celkové hmotnosti vzorku  • foto, rozbor odpadů v našem městě


 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 16.5.2024 / 16.5.2024 | Zveřejnit do: 30.6.2025
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém