Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sbírky

 
 
 

Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

  • počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
  • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
  • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
 
ZměněnoNázev a anotace
5.1.2024Výroční zpráva za rok 2023 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 319 kB]
11.1.2023Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 452 kB]
1.3.2022Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 276 kB]
16.2.2021Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 263 kB]
26.2.2020Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 211 kB]
25.2.2019Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 204 kB]
26.2.2018Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 533 kB]
21.2.2017Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 132 kB]
26.2.2016Výroční zpráva za rok 2015 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 66 kB]
3.2.2015Výroční zpráva za rok 2014 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 129 kB]
10.1.2014Výroční zpráva za rok 2013 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 129 kB]
23.1.2013Výroční zpráva za rok 2012 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 82 kB]
10.2.2012Výroční zpráva za rok 2011 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 127 kB]
24.1.2011Výroční zpráva za rok 2010 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 119 kB]
26.2.2010Výroční zpráva za rok 2009 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 190 kB]
9.2.2009Výroční zpráva za rok 2008 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 72 kB]
29.2.2008Výroční zpráva za rok 2007 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 109 kB]
28.2.2007Výroční zpráva za rok 2006 dle zákona 106/1999 Sbírky [PDF, 115 kB]

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Povinně zveřejňované informace > Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sbírky

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém