Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Vyhlášky a nařízení

 
 
 

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Pokud tak stanoví zákon, lze obecně závaznou vyhláškou města vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám.

Na základě a v mezích zákona rada města vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu město zákonem zmocněno; tyto právní předpisy se nazývají nařízení města.

Obecně závazné vyhlášky města musí být v souladu se zákony a nařízení města musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

Právní předpisy města nabývají účinnosti dnem uvedeným v právním předpisu města a pokud účinnost tímto způsobem stanovena není, pak nastává 15. dnem po jeho vyhlášení.

Veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí u vedoucího organizačně-správního odboru.

 
 
ZměněnoNázev a anotace
1.1.2024Obecně závazná vyhláška 5/2023 o místním poplatku ze psů [PDF, 533 kB]
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.
1.1.2024Obecně závazná vyhláška 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 963 kB]
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.
1.1.2024Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 530 kB]
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01. 2024.
1.1.2024Obecně závazná vyhláška 2/2023 o místním poplatku z pobytu [PDF, 523 kB]
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.
6.10.2023Nařízení města 1/2023 [PDF, 422 kB]
Nařízení města Kostelec nad Orlicí, kterým se zrušuje nařízení č. 3/2011, kterým se vydává Tržní řád města Kostelec nad Orlicí a nařízení č. 1/2013, kterým se mění nařízení č. 3/2011 Tržní řád města Kostelce nad Orlicí.
6.4.2021Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 [PDF, 225 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
7.1.2020Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 [PDF, 460 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem
13.10.2017Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 [PDF, 1,6 MB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 6/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
13.10.2017Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 [PDF, 206 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 5/2017, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
26.7.2017Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 [PDF, 124 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
30.5.2017Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 [PDF, 124 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 3/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kostelec nad Orlicí
27.3.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 [PDF, 129 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kostelec nad Orlicí
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 [PDF, 24 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 5/2010, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
17.6.2015Nařízení č. 3/2005 [PDF, 390 kB]
Nařízení města Kostelec nad Orlicí č. 3/2005, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 [PDF, 64 kB]
Obecně závazná vyhláška Města Kostelec nad Orlicí č. 9/2003, požární řád města
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 9/1993 [PDF, 28 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 9/1993, o městské policii

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém