Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Vyhlášení veřejné architektonické soutěže

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
informace
Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení optimálního způsobu celkové stavební obnovy nejdůležitější kulturní budovy ve městě - Sdružený klub Rabštejn
 

 
 

SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN – NOVÁ ETAPA KULTURNÍHO CENTRA V KOSTELCI NAD ORLICÍ

Rabštejn je výjimečný svým místem - polohou na náměstí, i bohatým kulturním životem, kterým doprovází generace obyvatel Kostelce. Je však patrné, že dnešní stav budovy již nenabízí odpovídající podmínky splňující soudobé požadavky kulturních zařízení. Udržení provozuschopnosti a zachování vysokého standardu kulturní nabídky, vyžaduje nemalé úsilí a finanční náklady.

„Není Kostelečáka, který by neznal pojem Sdružený klub Rabštejn. Původní budova hotelu v centru města na Palackého náměstí byla kdysi účelově přestavěna na dům kultury. Od té doby se tu generace kosteleckých potkávají na plesech, divadlech, koncertech, těší se sem na promítání filmů i do svých prvních tanečních, do klubu je přivádí řada kulturních, společenských i nejrůznějších tradičních a volnočasových aktivit.

Smutně vyhlížející a chátrající stavba však již dávno nesplňuje standardy multifunkčního prostoru. Ačkoli se na budově Sdruženého klubu Rabštejn zásadně podepsal zub času, nadále má tento dům kultury svoji specifickou a nezaměnitelnou atmosféru, a to nejen pro pamětníky. A právě proto je, myslím, nejvyšší čas proměnit důležité místo společenského dění v našem městě, nacházející se v jádru ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek, v reprezentativní kulturní centrum,“ hodnotí současnou situaci starosta města, pan František Kinský.


  • František Kinský - starosta města


Předpokladem k úspěšné realizaci takto významné stavební investice je kvalitní projektová dokumentace. Musí splňovat složité technické a provozní podmínky, vyhovět požadovanému investičnímu rámci a v neposlední řadě přinést kvalitní architektonické řešení.

Rozhodnutí o způsobu, jakým bude postupováno k výběru zhotovitele takto zásadního projektu, bylo přistoupeno po důkladných diskuzích v rámci rady i zastupitelstva města. Optimálním řešením, které vyhoví podmínkám zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň umožní vybrat projektanta na základě vypracovaného úvodního návrhu a i nabídnuté ceny projektové dokumentace, je architektonická soutěž organizovaná dle pravidel České komory architektů.

Je-li soutěž řádně připravena, přináší více kvalitních návrhů, které je možné objektivně vyhodnotit, porovnat mezi sebou a poměřit míru shody se stanovenou vizí a důslednost splnění zadání. Důležité je, že již před zadáním zakázky je možno vyhodnotit, jakým stylem autoři pracují, je rozpoznatelný jejich individuální přístup, umění i odborné kvality. Odevzdáním návrhu v rámci soutěže, jsou předloženy zcela nezávislé vize, způsoby řešení stavby a autorské přístupy, na základě kterých se dá odborně rozhodnout o výběru vhodného autora projektu.

Veřejná architektonická soutěž je otevřena všem architektům z České i Slovenské republiky. Předpokladem vysoké úrovně soutěže je kvalitní obsazení poroty. V Kostelci se podařilo sestavit  prestižní porotu, která by měla být pro soutěžící zárukou erudovaného a objektivního posouzení jejich návrhů. Předsedou poroty byl zvolen akad. arch. David Vávra. Dalšími členy jsou  architekti Josef Mádr,  David Baďura, Dušan Řezanina a náhradníci architekti Viktor Vlach a Jura Bečička.

Členy poroty, která vybere 3 nejlepší návrhy a další 2 návrhy ocení odměnou, jsou také zástupci města Kostelce nad Orlicí - tzv. závislí členové poroty. Jsou jimi František Kinský, starosta města, dále Vlastimil Šeda, radní a  Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn. Organizátorem architektonické soutěže je architekt Oldřich Bittner.

Regulérnost soutěžních podmínek potvrdila Česká komora architektů. Zveřejnění soutěže proběhne začátkem prosince a termín pro podání návrhů je stanoven nejpozději do 31.3.2021. Zasedání poroty k hodnocení návrhů proběhne 15. a 16.4.2021 a následně budou vyhlášeny výsledky.  Všechny odevzdané návrhy budou k vidění na výstavě, která bude uspořádána na přelomu jara a léta příštího roku.


Oldřich Bittner


  • SK Rabštejn - stav 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 16.2.2021 / 16.2.2021 | Zveřejnit do: 26.2.2021
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém