Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Dotační programy pro rok 2019

Složení grantové komise:

RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková, paní Iva Jelínková, paní Šárka Slezáková, DiS. Michala Kavalková, pan Jan Zahradníček a pan a Ing. Martin Kozel.

 
 
 
Vyhlášení dotačního programu Na svém jednání Rada města dne 11. 2. 2019 vyhlásila dotační program: 

Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“. Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města: 100 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 10 000 Kč. Vymezení okruhu žadatelů: Fyzické a právnické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost vztahující se k městu Kostelec nad Orlicí.

Termín pro podávání žádosti: od 15. 3. 2019 do 25. 10. 2019, nejpozději do 25. dne daného měsíce.

Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor, tel: 494 337 284, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz  

Rada města dne 17. 12. 2018 vyhlásila následující dotační programy:

Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež, alokovaná částka 100 000 Kč

Sport – celoroční pravidelná činnost, alokovaná částka 1 100 000 Kč *)

Individuálně posuzované žádosti
mimo schválená „Pravidla“ spolkům a organizacím, jejichž členskou základnu tvoří výhradně dospělí členové, alokovaná částka 500 000 Kč.

Kontaktní osoba: Šárka Slezáková

Termín pro podávání žádosti: od 21. 1. 2019 do 11. 2. 2019 - sběr žádostí byl ukončen. 

  Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy, alokovaná částka 800 000 Kč Kontaktní osoba: Bc. Eva Marková

*) Tato alokace se může:

a) zvýšit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města Kostelec nad Orlicí, rozpočtovým opatřením, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů

b) snížit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města Kostelec nad Orlicí převodu peněžních prostředků do jiného dotačního programu.   Vyhlášení dotačního programu 
ZměněnoNázev a anotace
14.5.2019První výzva roku 2019
První výzva roku 2019 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.. Lhůta pro podávání žádostí do 27. 05. 2019.
9.1.2019Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy [PDF, 132 kB]
Lhůta pro podávání žádosti od 21. 01. 2019 do 13. 02. 2019
9.1.2019Žádost pro podporu sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy [XLSM, 390 kB]
Žádost pouze pro podporu sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy
18.12.2018Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež [PDF, 107 kB]
Lhůta pro podávání žádosti: od 21. 1. 2019 do 11. 2. 2019
12.2.2019Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“ [PDF, 43 kB]
Termín pro podávání žádosti: od 15. 3. 2019 do 25. 10. 2019, nejpozději do 25. dne daného měsíce.
18.12.2018Sport – celoroční pravidelná činnost [PDF, 129 kB]
Lhůta pro podávání žádostí: od 21. 1. 2019 do 11. 2. 2019
18.12.2018Žádost vč. vyúčtování dotace z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí pro rok 2019 [XLSM, 169 kB]
Žádost vč. vyúčtování pouze pro podporu celoroční činnosti organizovaná pro děti a mládež, sport – celoroční pravidelná činnost, Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“
21.5.2019Žádost o dotaci z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí pro rok 2019 [XLSM, 169 kB]
18.12.2018Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu [PDF, 493 kB]

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Dotace z rozpočtu města > Dotační programy pro rok 2019

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém