Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Systém sběru tříděného odpadu

 
 
 

Město Kostelec nad Orlicí dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho dalšího využívání nebo odstraňování. Jelikož nemalý podíl z komunálního odpadu tvoří i využitelná složka biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“), zavádí město od července 2024 systém svozu této složky přímo z domácností.

Z tohoto důvodu město Kostelec nad Orlicí bude zdarma poskytovat občanům města nádoby pro sběr bioodpadu. Rozdáváno bude celkem 970 ks nádob. Bude se jednat o nádoby o objemu 240 I a 770 l pro bytové domy (950 ks a 20 ks). Nádoby budou sváženy jednou za 14 dní vždy v lichý týden.

Podmínky získání nádob na bioodpad

Získání nádoby na bioodpad je možné na základě předávacího protokolu o výpůjčce a následném darování. Tento předávací protokol bude uzavřen jen s předem řádně a včas přihlášeným občanem města (fyzickou osobou, mající trvalý pobyt v Kostelci nad Orlicí starší 18-ti let).

Od kdy je možné se přihlásit o nádobu na bioodpad

Možnost přihlásit se je možné od pondělí 6. 5. 2024. Platí pravidlo, kdo se přihlásí dříve, má větší naději nádobu získat. Ta bude vydávána později do volné kapacity.

Jak žádat o přidělení nádoby

  • Přihlásit se je možné vyplněním a odesláním elektronického ONLINE formuláře. Po odeslání elektronického formuláře obdržíte na svou e-mailovou adresu zpětně souhrn údajů, které jste do přihlášky vyplnili. Pro urychlení celého procesu upřednostňujte prosím elektronické podání žádosti.
  • Pokud nemáte možnost přihlásit se o nádoby elektronicky, je možné se také přihlásit vyplněním papírové přihlášky a jejím odevzdáním na podatelně Městského úřadu Kostelec nad Orlicí v úředních hodinách.

Při přihlášení bude zaznamenáno datum a čas přihlášení. Podle toho bude stanoveno pořadí zájemců o nádoby. Oba způsoby přihlášení jsou rovnocenné.

Přihlásit se může jen fyzická osoba s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí starší 18-ti let. Z každé adresy v Kostelci nad Orlicí definované částí města a číslem popisným/orientačním, kde bude nádoba používána, se může přihlásit jen jedna fyzická osoba, nejlépe vlastník či správce budovy. Přihlásit se je možné jen jednou. Pokud přihláška nebude řádně a celá vyplněna, bude považována za neplatnou. Je možné se přihlásit jen o jednu nádobu o objemu 240 l.  U bytového domu je možnost se přihlásit o jeden kontejner o objemu 770 l nebo případně o nádobu 240 l.

Všechny nádoby budou poskytovány zdarma. Doba výpůjčky je 5 let od data schválení závěrečného vyhodnocení projektu Státním fondem životního prostředí ČR. Poté se nádoby stávají vlastnictvím vypůjčitele. Nádoby musí být umístěny a používány na území města Kostelec nad Orlicí na adrese uvedené v přihlášce.

Po odeslání/odevzdání vyplněné přihlášky vás budeme informovat na e-mail nebo telefonicky, zda byla přihláška řádně podána a zda vám vznikl nárok na poskytnutí nádoby. Teprve po potvrzení žádosti z naší strany můžete nádobu na bioodpad vyzvednou v uvedené dny a časy.  

Výdej nádob na bioodpad

Výdej nádob na bioodpad bude probíhat v prostoru areálu technických služeb v Kostelci nad Orlicí na adrese Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí v následující dny a hodiny.

Od 1. 7. 2024 bude možné vyzvednutí nádob na bioodpad pouze v níže uvedené dny a hodiny.

čtvrtek
27.06.2024
7:00 - 11:00
12:00 - 17:00
úterý
02.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
čtvrtek
04.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
úterý
09.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
čtvrtek
11.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 16:00
úterý
16.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
čtvrtek
18.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
úterý
23.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 14:00
čtvrtek
25.07.2024 8:00 - 10:00 12:00 - 16:00


Nádoba bude vydána na základě předávacího protokolu o výpůjčce a následném darování nádoby mezi žadatelem a městem Kostelec nad Orlicí.

Při výdeji nádob je nutná osobní účast osoby, která se o nádobu přihlásila (jinému nebude nádoba vydána), a doklad totožnosti (např. občanský průkaz).

Pro vyzvednutí sběrné nádoby na výdejním místě je potřebné zvolit vhodný dopravní prostředek. Žadatel o přidělenou sběrnou nádobu si přepravu zajišťuje svépomocí. Město Kostelec nad Orlicí prozatím nádoby nerozváží, a to ani kontejnery k bytovým domům. Prosíme o respektování dopravních pravidel a pořadí příjezdu vozidel.

Svoz bioodpadu

Svoz nádob bude probíhat od 1. 7. 2024 podle rozpisu svozů (svozového plánu) v čtrnáctidenní četnosti, v lichém týdnu a dnu, ve kterém se u vás v ulici provádí svoz směsného komunálního odpadu.

Pokud vám nevznikne nárok na nádobu nebo vám nádoba z jakéhokoliv důvodu nebude vydána, můžete se zapojit do třídění odpadů v domácnostech pořízením vlastních nádob. Našim cílem je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro občany, a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz.

Jedná se o projekt s názvem „Systém sběru v Kostelci nad Orlicí" (registrační číslo CZ.05.01.05/05/23_059/0003516). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.


 
 
ZměněnoNázev a anotace
27.6.2024Často kladené otázky na téma svozu bioodpadu
14.5.2024Informační leták BIOODPAD [PDF, 504 kB]
14.5.2024Svozový plán pro rok 2024 [PDF, 516 kB]
svozový plán platný od 1. 7. 2024
15.4.2024Online přihláška k přídělení nádoby na bioodpad
přihláška pro elektronické vyplnění a odeslání (preferovaný způsob)
15.4.2024Přihláška k přídělení nádoby na bioodpad [PDF, 491 kB]
přihlášku vytiskněte a vyplněnou odevzdejte na podatelně městského úřadu v úředních hodinách

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Systém sběru tříděného odpadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém