Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Volby do zastupitelstev krajů

Termín konání voleb:
7. a 8. října 2016

 
 
 

Volby 2016Dne 6. května 2016 byly prezidentem republiky, rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů. Správního obvodu obce s rozšířenou působností města Kostelec nad Orlicí se v roce 2016 týkají pouze volby do zastupitelstev krajů.

Do voleb v našem kraji bylo zaregistrováno celkem 17 politických stran, hnutí a koalic. Vlastní hlasování, v našem případě do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, se uskuteční, tj. volební místnosti budou otevřeny v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Kostelci nad Orlicí je i pro tyto volby stanoveno celkem 7 volebních okrsků.

V souvislostí s volebními okrsky a volebními místnostmi je třeba upozornit, že ve srovnání s předchozími volbami, dochází ke změně v umístění volební místnosti u volebního okrsku č. 4, a to z dřívější Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Tyršova 17 na Klub seniorů Pohoda, Jiráskovo náměstí 69.

Právo volit v těchto volbách má každý státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu kraje a nenastanou u něho překážky k výkonu volebního práva. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství volič prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Volič, který během voleb nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, může požádat Městský úřad Kostelec nad Orlicí o vydání voličského průkazu, a to buď osobně, nebo v listinné či elektronické formě.  Volič může i požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku.

Každému voliči budou dodány do 3 dnů přede dnem voleb hlasovací lístky, případně budou k vyzvednutí i na MěÚ. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Přehled nahlášených shromáždění občanů k volbám 2016
Svolavatel
Datum a čas konání
Místo konání
Východočeši
27.9.2016; 14:00 - 16:00
Palackého náměstí
ANO2011
2.10.2015; 13:00 - 17:00
Palackého náměstí

 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Volby > Volby do zastupitelstev krajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém