Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Vodoprávní úřad

 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 29 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotace
18.12.2018Oznámení o dokončení stavby [PDF, 248 kB]
18.12.2018Společné oznámení záměru (podle § 96a stavebího zákona) [PDF, 322 kB]
8.10.2018Žádost o vydání společného povolení – dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu [DOCX, 46 kB]
8.10.2018Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [PDF, 270 kB]
8.10.2018Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod [PDF, 238 kB]
8.10.2018Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [PDF, 470 kB]
8.10.2018Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [PDF, 373 kB]
8.10.2018Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [PDF, 404 kB]
8.10.2018Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [PDF, 385 kB]
8.10.2018Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel [PDF, 311 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [PDF, 309 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [PDF, 304 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [PDF, 290 kB]
8.10.2018Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav [PDF, 279 kB]
8.10.2018Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl [PDF, 425 kB]
8.10.2018Žádost o vyjádření [PDF, 297 kB]
8.10.2018Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení [PDF, 316 kB]
8.10.2018Žádost o udělení souhlasu [PDF, 270 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [PDF, 396 kB]
8.10.2018Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) [PDF, 385 kB]
8.10.2018Žádost o stavební povolení k vodním dílům [PDF, 387 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [PDF, 311 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu [PDF, 298 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu [PDF, 308 kB]
8.10.2018Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [PDF, 332 kB]

Zobrazeno je 25 z celkem 29 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém