Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 
 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

 • provádění výkopových prací,
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
 • pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 
 • zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 • umístění skládek,
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa (nepodléhají osoby zdravotně postižené)
 • užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Oznamovací povinnost

Pro oznámení o užívání prostranství je určen formulář „Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“. Oznámení o zahájení užívání je nutné podat nejpozději v den zahájení.
Užívání se platí od prvního dne, kdy užívání začalo, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Ukončení užívání je nutné ohlásit do 3 dnů správci poplatku.

Přehled sazeb

Poplatek je stanoven za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství.

Způsob užívání
Den
Týden
Měsíc
Rok
provádění výkopových prací
7,--
43,--
165,--
1900,--
umístění zařízení sloužícího pro prodej výrobků rostlinné výroby, živočišné výroby a občerstvení
30,--
150,--
300,--
3000,--
umístění zařízení sloužícího pro prodej spotřebního zboží
50,--
250,--
500,--
5000,--
umístění zařízení souvisejícího s prodejem zboží
(např. vystavené zboží před obchodem, předzahrádka)
5,--
25,--
50,--
500,--
umístění stavebního zařízení
(např. velkoobjemové kontejnery, lešení)
4,--
22,--
66,--
950,--
umístění reklamního zařízení - pevné
50,--
-
1300,--
9900,--
umístění reklamního zařízení - přenosné
50,--
-
130,--
990,--
umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
1,--
-
-
-
umístění skládky (např. stavební materiál)
1,--
5,--
100,--
1500,--

Osvobození

Poplatek se neplatí, jestliže je:

 • výtěžek akce určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 • veřejné prostranství užíváno na základě platné smlouvy
 • reklamní cedule připevněná na konstrukci stojanu na kola
 • uživatel město Kostelec nad Orlicí; organizační složky a příspěvkové organizace města; Dětský domov se školou a základní škola Kostelec nad Orlicí; Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna Kostelec nad Orlicí; Obchodní akademie T.G.M; VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí
 • osoba, která žádá o vyhrazení trvalého parkovacího místa, zdravotně postižená

Úhrada poplatku

Výše poplatku je stanovena na základě předloženého přiznání k místnímu poplatku. Pro úhradu poplatku je nutné použít přidělený variabilní symbol.
Platbu lze uskutečnit převodním příkazem, nebo hotově na pokladně městského úřadu.
Splatnost poplatku je 15 dnů ode dne jeho vyměření.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém