Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná sbírka - obnovení sochy T. G. Masaryka

informace
Socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na cestě zpět do Kostelce nad Orlicí.
 

 
 

Na základě podnětu občanů našeho města a ředitele OA Mgr. Václava Pavelky rozhodli kostelečtí radní o obnovení pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která byla v historii hned dvakráte odstraněna z prostranství před budovou státního reálného gymnázia T. G. Masaryka, rozválcována a nakonec odvezena do sběrných surovin. Původní bronzovou sochu obklopenou deskami se jmény padlých v první světové válce by měla nahradit socha nová, z dílny sochaře Karla Bartáčka, symbolicky v den 100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků, tedy 28. října 2018.

Návratu prvního československého prezidenta do našeho města bude předcházet úprava prostranství před budovou OA, zbudování podstavce a výsadba zeleně. Vedle finančních prostředků z rozpočtu města byla na obnovu vyhlášena VEŘEJNÁ SBÍRKA. Občané či právnické subjekty do ní mohou přispívat od června letošního roku až do 15. prosince 2018 a to dvěma způsoby  zasláním peněz na účet sbírky, nebo do označených pokladniček. Ty budou trvale umístěny na čtyřech místech:  na podatelně úřadu v ulici Dukelských hrdinů, v ředitelně Obchodní akademie T. G. Masaryka, v Regionálním turistickém a informačním centru na Palackého náměstí a v Městské knihovně.

Podpořme společně obnovení sochy T. G. Masaryka

Model spolu s návrhem podstavce si budete moci prohlédnout ve výkladní skříni ORLICE. Na každého dárce, který do pokladničky přispěje částkou vyšší 500 Kč, čeká drobný dárek v podobě zmenšeniny sochy jako poděkování za dar (k vyzvednutí v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí).

Číslo zvláštního (sbírkového) transparentního bankovního účtu: 94-1240074329/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí. Stav sbírkového účtu k 27. 11. 2017 činí 71 804,00 Kč.

Osoba pověřené jednat ve věci sbírky jménem obce: RNDr. Tomáš Kytlík, e-mail: tkytlik@kostelecno.cz, telefon: 722 943 646

Něco málo o autorovi nové sochy

Sochař Karel Bartáček se narodil na konci šedesátých let v Brně, kde také absolvoval střední uměleckořemeslnou školu. Poté pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Karla Nepraše. Tento ateliér sochaře předurčuje zabývat se lidskou figurou, což je také základní téma sochařství, vyjádřit jakoukoli myšlenku skrze figuru. Sochaři to tak dělají už tisíce let. Od Nepraše vycházejí sochaři přirozeně se vyrovnávající se současností, a přesto jedineční.
Oblíbená témata sochaře Karla Bartáčka se točí okolo přírody, její symboliky, dějů, procesů. Příroda je pro něj personifikovaná, tak pracovalo sochařství ve svém zlatém věku, například řeky a veletoky jsou nám představeny jako monumentální muži s vousem. Speciálně často je to ale u Bartáčka tančící příroda. Tanec přírody je tancem života a ten je vždycky taky tancem smrti. Co odchází, je hnojivem pro to, co vzrůstá. Biologické pravdy přenesené do výtvarných či literárních metafor bývají obvykle trochu drsné. Radostný tanec květin je zároveň velkou kapitolou Odcházení a připomínkou pomíjivosti.

Pro Bartáčka je charakteristické precizní zpracování tématu, někdy lyrické a často vtipné. Úkolem sochaře je hledat tvar figury a hledat svou vlastní roli v době, kdy 3D scannery umožňují zálohovat sochy celého baroka a ony tak mohou existovat nehmotně ve virtuálním prostoru. To, co bývalo synonymem pro hmotu, tíži a závažnost, se stává zcela digitálním, kybernetickým. Karel Bartáček si našel jednu z cest, na níž se dá stále o figuře, tradici a smyslu věcí uvažovat.

Martina Vítková

Od skici přes model k plastice ve skutečné velikosti

Sochař Karel Bartáček nejprve vytvořil malou skicu, po ní následoval model v třetinové velikosti a teprve podle něj vymodeluje plastiku ve skutečné velikosti.
Původní kostelecká socha TGM stála v klasickém kontrapostu. Ten ve svém modelu K. Bartáček nahradil náznakem pohybu. Těžiště spočívající na zadní noze původní plastiky posunul do středu a tím vzniká jakási archetypální chůze řeckých Kúrosů, kteří procházejí tisíciletími lidské existence a reprezentují kvalitu toho lepšího, co může nabídnout Homo sapiens (tuto kompozici používalo i sochařství egyptské).

Zároveň toto rozkročení symbolizuje svého druhu návrat sochy pana prezidenta zpět do Kostelce nad Orlicí, tedy vítězství lidí osvícených. Tento náznak pohybu evokuje i pohyb dějinný (zánik mocnářství a vznik suverénního moderního státu).
Redingot nahradil sakem, protože sdílí názor Karla Čapka, že je pro TGM netypický. Navíc zavání dobou starých časů, která nejde dohromady s moderním naturelem pana prezidenta a jeho živým odkazem. Sevření rukou pak v pojetí Karla Bartáčka odkazuje na sílu vnitřní energie a usebrání.
Volba autora nové sochy nebyla náhodná. V říjnu loňského roku navštívil místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík společně s ředitelem OA Mgr. Václavem Pavelkou Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou školu v Hořicích. Ředitele školy Ing. Josefa Moravce přijeli požádat o radu a pomoc, jak postupovat při obnově pomníku. Dlouze se diskutovalo o podobě a materiálu, který by měl být na výrobu sochy použit. Za bronzové provedení sochy odhadl ředitel Ing. Moravec náklady na 2,5 mil. Kč. Cena za realizaci z kamene by vyšla na 1,5 mil. Kč. A právě na doporučení hořického ředitele jsme dostali tip na figurálního sochaře Mgr. Karla Bartáčka z Prahy, který nabídl provedení 2,5 m vysoké sochy z polyesteru za příznivých 400 tis.

RNDr. Tomáš Kytlík

 
Zodpovídá: RNDr. Tomáš Kytlík
Vytvořeno / změněno: 27.6.2017 / 27.6.2017 | Zveřejnit od: 3.7.2017
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém