Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná prostranství Kostelec nad Orlicí

projekt v realizaci
 

 
 

  • loga


PROJEKT „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOSTELEC NAD ORLICÍ“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0008570

spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci prioritní osy 6.1 Komunitně vedený místní rozvoj, investiční priorita 6.04.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje.

CÍL PROJEKTU:

Cílem je pořízení 4 územních studií veřejných prostranství v Kostelci nad Orlicí, které řeší otázku využití již zastaralých a vyžilých prostor. Jedná se o ulici Seifertova,  Ptáčkova ulice, Seykorův Park a Skála náměstí. Cílem územní studie je adaptace a revitalizace veřejného prostranství, tak aby došlo ke zkvalitnění a zhodnocení daného území, zlepšil se vzhled a zvýšil životní komfort v dané části města. Účelem je především vytvoření základního koncepčního materiálu, navrhujícího hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. Každá z řešených lokalit má navrhnout požadující koncept vzhledem ke svému využití:

1)Ptáčkova ulice - cílem je řešení drobného mobiliáře - lavičky, odpadkové koše apod. a prvky drobné architektury, koncepce řešení technické a dopravní infrastruktury vč. stání pro automobily, plochy chodníků a vozovek.

2)Seykorův Park - cílem je  řešení především revitalizace zeleně včetně pořízení mobiliáře.  

3)Seifertova ulice - cílem je řešení funkce veřejného prostranství, dopravní vazby, vymezení systému zeleně, kompoziční a provozní vazby.

4) Skála náměstí - cílem je ucelené řešení prostoru v jeden funkční celek. Současně uchopit náplň jednotlivých prostor náměstí, které umožní postupnou obnovu a rozvoj příjemných prostor  pro každodenní život občanů města.

Všechny zpracované studie budou obsahovat 2 varianty, které budou k projednání s pořizovatelem/zástupci města a zpracovatelem.  Pořizovatel může k návrhu řešení přizvat dotčené orgány. V konečné fázi budou výstupy studie/data vložena do Evidence územně plánovací činnosti a s jejich výstupy se bude aktivně pracovat při rozvoji města v dalších obdobích. Výstupy projektu můžete sledovat na webových stránkách města Kostelec nad Orlicí v záložkách územního plánování.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 5.11.2019 / 5.11.2019
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Projekty města
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém