Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní pracoviště Finančního úřadu zrušeno

informace
Dnem 1. července 2023 došlo ke zrušení některých územních pracovišť Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, a to Územního pracoviště v Dobrušce a Územního pracoviště v Kostelci nad Orlicí.
 

 
 

Veškeré podání či dotazy směřujte na nejbližší územní pracoviště:

  • Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
  • Jiráskova 1497, Rychnov nad Kněžnou
  • telefon: 494 505 111, 494 505 392

Přehled nabízených služeb Finanční správy v rámci kompenzace dopadů na občany obcí, v nichž dojde ke zrušení Územních pracovišť v Dobrušce a v Kostelci nad Orlicí

Finanční správa na základě zkušenosti ohledně poptávaných služeb a pozitivní zpětné vazby od veřejnosti v období tzv. daňových kampaní zajistí:

Rozšířené počty výjezdů pracovníků FÚ do obcí

Veřejnost oceňuje zejména v období podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů aktivní komunikaci a osobní pomoc pracovníků finančních úřadů. Finanční správa proto rozšíří počty výjezdů do příslušných obcí:

Bude zajištěn minimální standard 5 výjezdů/měsíc do příslušné obce

■ dosud byly uskutečňovány 1-2 výjezdy/měsíc po dohodě se starosty
■ budou přítomní nejméně 2 odborní pracovníci FÚ s technickým vybavením

  • pomohou i s vyplněním daňového přiznání
  • převezmou vyplněná daňová přiznání

Výjezdy se uskuteční v období největšího počtu podávaných daňových přiznání

leden - daň z nemovitých věcí
březen - daň z příjmů (v listinné („papírové“) podobě)

V případě individuální domluvy může být počet obcí, do kterých budou FÚ zajíždět, rozšířen

I v případě nízké poptávky ze strany některé z příslušných obcí FÚ zajistí v dané době alespoň
2 výjezdy/měsíc

Finanční správa předpokládá využití prostor obecních úřadů, případně si zajistí vhodný prostor sama

Speciální komunikační linky v období leden a březen

Finanční úřady místně příslušné dotčeným obcím zajistí v období tzv. daňových kampaní také rozšířenou telefonickou podporu a konzultační služby pro daňové subjekty. Veřejnost bude moci využít telefonické konzultace s odbornými pracovníky finančních úřadů.

Budou zřízeny speciální konzultační linky

■ konzultační linky budou k dispozici v úředních dnech (pondělí, středa) v období leden a březen (jako doplněk k výjezdům do obcí)

Konzultace budou probíhat s odbornými pracovníky FÚ

■ předpokládá se zajištění specialistů na daň z nemovitých věcí (leden) nebo daň
z příjmů fyzických osob (březen)

Telefonní čísla budou k dispozici i na obecních úřadech (nejen na webu Finanční správy)

Již současným standardem jsou prodloužené úřední hodiny na všech finančních úřadech v posledním týdnu před koncem lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů a v poslední den lhůty v čase
8:00 až 17:00.

Tiskopisy daňových přiznání k dispozici na obecních úřadech

V případě zájmu dodá Finanční správa s předstihem obecnímu úřadu tištěné formuláře daňových přiznání, aby je mohli poskytnout občanům, kteří podávají přiznání v listinné („papírové“) podobě.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 26.7.2023 / 26.7.2023 | Zveřejnit do: 30.6.2024
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém