Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Týniště nad Orlicí

Projednávaná dokumentace - návrh Změny č. 2 ÚP Týniště n. Orl. (veřejné projednání)
 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       18.09.2017
Datum účinnosti   04.10.2017

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Úplné znění územního plánu - po změně č. 1 

účinnost 13.07.2022


Územní plán


Změna č. 1 územního plánu 

účinnost 13.07.2022


Územní studie:

Zastavitelná plocha Z16 Týniště nad Orlicí


Týniště nad Orlicí - zastavitelné plochy Z71 a Z72 ve Štěpánovsku


Petrovičky - lokalita Z64/SV


Křivice - lokalita Z79/SV


Projednávaná dokumentace

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Týniště nad Orlicí (pro veřejné projednání) 

 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 24.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém