Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Tutleky

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       26.06.2014
Datum účinnosti   03.07.2014

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Úplné znění územního plánu po změně č. 2 
účinnost 23.09.2022

Územní plán


Změny územního plánu

Změna č. 1 územního plánu


Úplné znění územního plánu po změně č. 1


Změna č. 2 územního plánu 

účinnost 23.09.2022 


Územní studie
Územní studie Tutleky - Z25/BI a Z13/BI - lokalita U Rybníka


Projednávaná dokumentace

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu č. 2 (za období 01/2019 - 01/2023) 

 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 24.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém