Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

titulní obrázek webu, zimní období

Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán obce Žďár nad Orlicí

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       16.12.2009
Datum účinnosti   04.01.2010

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Úplné znění Územního plánu Žďár nad Orlicí po změně č. 2 

účinnost 05.05.2022


Územní plán


Změny územního plánu

Změna č. 1 územního plánu 


Změna č. 2 územního plánu Žďár nad Orlicí 

nabytí účinnosti 05.05.2022 Územní studie

Projednávaná dokumentace

  
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 24.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém