Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán obce Žďár nad Orlicí

projednávaná dokumentace:
- návrh Změny č. 2 ÚP pro veřejné projednání
- návrh zprávy o uplatňování ÚP Žďár n. Orl. č. 3
 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       16.12.2009
Datum účinnosti   04.01.2010

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Územní plán


Změny územního plánu

Změna územního plánu číslo 1Právní stavÚzemní studie

Projednávaná dokumentace

Změna č. 2 územního plánu Žďár nad Orlicí - návrh pro veřejné projednání

 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Žďár nad Orlicí - č. 3

 

 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 24.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém