Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Územní plány

 

Územní plán obce Svídnice

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       16.12.2015
Datum účinnosti   31.12.2015

Zveřejnění územně plánovací dokumentace  obce na webu Královéhradeckého kraje

Úplné znění územního plánu po změně č. 1

Územní plán

 
Změny územního plánu

Změna č. 1 územního plánuPrávní stav

Územní studie

Projednávaná dokumentace 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 21.9.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém