Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán obce Častolovice

projednávaná dokumentace - návrh Změny č. 1 ÚP pro opakované veřejné projednání
 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání      22.02.2013
Datum účinnosti  09.03.2013

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Územní plán


Změny územního plánu

Právní stav

Územní studie

Územní studie 1 - Výstavba RD za Sokolovnou - Častolovice III. etapa


Územní studie 2 - Změna trasy regionálního biokoridoru RK 800


Projednávaná dokumentace

Návrh Změny č. 1 územního plánu Častolovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - pro opakované veřejné projednání


 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém