Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

Kostelec nad Orlicí, zimní období

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Územní plány

 

Územní plán obce Borohrádek

projednávaná dokumentace: návrh Změny č. 2 územního plánu Borohrádek - veřejné projednání
 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.Datum vydání      14.03.2012
Datum účinnosti  07.04.2012

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Územní plán

 


Změny územního plánu:

Změna územního plánu číslo 1
Právní stav


Územní studie

-

Projednávaná dokumentace:


Návrh změny č. 2 územního plánu Borohrádek - pro veřejné projednání 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies