Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Lípa nad Orlicí

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání       26.06.2015
Datum účinnosti   11.07.2015

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Územní plán
 • Oznámení vydání územního plánu
 • Textová část (anonymizováno)
 • Výkres základního členění území
 • Hlavní výkres
 • Technická infrastruktura - vodní hospodářství
 • Technická infrastruktura - energetika, telekomunikace
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 • Koordinační výkres
 • Výkres širších vztahů
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
 • Posouzení vlivů ÚP na životní prostředí SEA
 • Zpráva o uplatňování územního plánu Lípa nad Orlicí č. 1 (07/2015 - 04/2019)
 • Zpráva o uplatňování územního plánu Lípa na Orlicí č. 2 (05/2019 - 02/2023)
 •  

  Změny územního plánu

  Právní stav

  Územní studie

  Projednávaná dokumentace   
  Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
  Vytvořeno / změněno: 24.6.2015 / 24.6.2015
   

  Kontext

  Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


  Informace v patě

  Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

  web & design , redakční systém