Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Častolovice

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání      22.02.2013
Datum účinnosti  09.03.2013

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje

Úplné znění územního plánu po změně č. 1 

(nabytí účinnosti 13.05.2022)

Územní plán

Změny územního plánu

Změna č. 1 územního plánu Častolovice 

(nabytí účinnosti 13.05.2022)Územní studie
(do územních studií je možné nahlížet na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, na Úřadu Městysu Častolovice, popř. na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu)

Územní studie Výstavba RD za Sokolovnou - Častolovice III. etapa


Územní studie Změna trasy regionálního biokoridoru RK 800


Územní studie 3 - Zastavitelná plocha Z17 Saint Gobain Isover CZ - východ


Územní studie Lokalita U Lva - plocha přestavby P8


Územní studie Lokalita U Divadla - zastavitelné plochy Z1, Z2, Z5, Z6, Z15 a navazující území 


Územní studie Lokalita Sever - zastavitelné plochy Z10 a Z11


Projednávaná dokumentace 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém