Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Albrechtice nad Orlicí

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

 Datum vydání      25.01.2013
Datum účinnosti  09.02.2013

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje


Úplné znění územního plánu (po změně č. 1, nabytí účinnosti dne 19.02.2021)


Územní plán


Změny územního plánu:

Změna č. 1 územního plánu (nabytí účinnosti dne 19.02.2021)


Územní studie

Územní studie 1 - Zastavitelné plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí


Projednávaná dokumentace
 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2015 / 22.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém