Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Text informovaného souhlasu se službou SMS Infokanál

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zavedení této legislativy se dotkne i poskytování služby SMS InfoKanál. Je tedy třeba, aby občané, kteří jsou zaregistrováni k odběru zpráv prostřednictvím této služby, udělili tzv. informovaný souhlas se zpracováním svých osobních dat v rámci této služby.
 

 
 

Služba je určena pro občany města Kostelec nad Orlicí ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání doručeného na adresu Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zrušením registrace prostřednictvím webového formuláře nebo formou SMS. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo popisné / orientační, případně ulice a e-mail, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Město Kostelec nad Orlicí e-mail poverenec@kostelecno.cz, +420608525693. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420541128400.


Upozornění

Registrovaní občané, kteří chtějí být i nadále přihlášení ke službě SMS InfoKanál, musí tento souhlas udělit do 24. května 2018. Pokud občané souhlas se zpracováním osobních dat neudělí, bude jejich registrace v SMS InfoKanálu k 25. květnu 2018 zrušena.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 16.5.2018 / 18.5.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém