Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Technologické centrum ORP

projekt ukončen
 

 
 
Projekt se zabývá vytvořením technologického centra obce s rozšířenou působností (TC ORP) včetně negarantovaného uložiště dat, zajištěním elektronické spisové služby v území a to včetně provedení vnitřní integrace úřadu. Vytvoření technologického centra ORP, jakožto regionální technické infrastruktury elektronizace služeb a řešení elektronické spisové služby v území bylo iniciováno výzvou č. 06 IOP. Vybudované technologické centrum zajistí všem vysokou kvalitu dostupných služeb (spisové služby a negarantovaného úložiště) na výkonnostně vyhovujícím hardwaru s minimálním počtem technických výpadků. Technologické centrum bude  možno využít pro stávající aplikace MěÚ Kostelec nad Orlicí, které získájí špičkovou HW základnu. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně elektronických služeb veřejné správy na území města Kostelec nad Orlicí, které přispěje ke snížení administrativního zatížení občanů.

Informace o projektu


 • Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06853
 • Žadatel: Město Kostelec nad Orlicí
 • Název projektu: Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a eGovernmentové služby ve správním území ORP
 • Rozpočet projektu: 6.084.866,- Kč (celkové náklady, včetně nezpůsobilých výdajů dle RoPD)
 • Doba realizace projektu: 2010 - 2012
 • Program: IOP – Integrovaný operační program
 • Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Aktuální stav: 24.4.2012 - V současné době se projekt nachází ve fázi realizace první etapy.
 • Cíl projektu: Cílem je v obecné rovině zvýšení efektivnosti a transparentnosti veřejné správy, uskutečňování strategie Smart Administration, podpora informační společnosti využitím ICT technologií, snížení administrativní zátěže pro občany i instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu.
 • Cíle vlastního projektu je:
  1) Vybudování TC ORP jako infrastrukturního zázemí pro rozvoj eGovernmentu ve spádovém území ORP, pro poskytování spisových služeb s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona novely zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pro provozování služeb datového úložiště neuzavřených spisů pro ORP a obce spádového území, dále pro typové projekty samospráv, systémové služby a aplikace provozované pro potřeby samosprávy měst a obcí, centrální projekty, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.
  2) Zjištění řešení elektronické spisové služby s rozhraním na datové schránky v souladu s platnou legislativou na MěÚ ORP, úřadech obcí spádového území ORP, pro zřizované organizace ORP a obcí spádového území dle projeveného zájmu.
  3) Upravit informační a procesní systém MěÚ ORP, aby tvořil interoperabilní systém, fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností) včetně napojení na PVS.
 • Místo realizace:    Místem realizace projektu je v případě technologického centra a vnitřní integrace úřadu sídlo MěÚ obce Kostelec nad Orlicí.
 • Kontakty:    Martin Rýdel, 494 337 222, informatici[zavináč]muko.cz
 • Důležité odkazy: www.strukturalni-fondy.cz   www.osf-mvcr.cz


Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
logo
 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 17.6.2015 / 17.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Projekty města
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém