Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Splatnost místních poplatků pouze do 30.06.2020

informace
Město Kostelec nad Orlicí, jako správce daně informuje občany, že úhradu místních poplatků ze psů a komunálního odpadu lze provést nejpozději do 30.06.2020.
 

 
 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.

Způsob úhrady místního poplatku:

 1. Bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést vždy přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
 2. V hotovosti vkladem na účet města v České spořitelně (nutné uvést přidělený variabilní symbol).
 3. V hotovosti nebo platební kartou na centrální pokladně úřadu (provozní doba centrální pokladny na webu města).

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pro přesnou identifikaci platby se používá přidělený variabilní symbol. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, zůstává přidělený variabilní symbol stejný. Pro zjištění variabilního symbolu pro platbu poplatku za komunální odpad je občanům na stránkách města k dispozici webová aplikace v sekci Město - Místní poplatky – Poplatek za komunální odpad – Variabilní symboly pro platbu poplatku.

Nálepky na popelnice si po úhradě poplatku může občan vyzvednout na pokladně městského úřadu. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku. Od 01.07. je nutné označit popelnici/kontejner novou nálepkou pro aktuální rok.

Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.

Způsob úhrady místního poplatku:

 1. Bezhotovostním převodem na účet města č. 19-2820571/0100. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený vždy variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
 2. V hotovosti vkladem na účet města v Komerční bance (nutné uvést přidělený variabilní symbol).
 3. V hotovosti nebo platební kartou na centrální pokladně úřadu (provozní doba centrální pokladny na webu města).

Sazby poplatku pro rok 2020:

 • fyzická osoba přihlášená v obci 550,- Kč,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 550,- Kč,
 • děti do 3 let věku jsou osvobozeny.

Další informace viz. odkazy níže  nebo u Mgr. Vladimíry Ungrádové (tel.: 773 797 670, vungradova@muko.cz).

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 22.6.2020 / 22.6.2020 | Zveřejnit do: 31.8.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém