Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

dotace
Královéhradecký kraj zveřejnil další výzvu kotlíkových dotací. Dne 27. června 2019 se v sále Sdruženého klubu Rabštejn od 17:00 hodin, uskuteční seminář na téma Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“).
 

 
 

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Dne 27. června 2019 se v budově Sdruženého klubu Rabštejn od 17:00 hodin, uskuteční seminář na téma Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Na semináři bude veřejnost seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

 • kotel na biomasu – ruční i automatické přikládání,
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Předpokládaná výše podpory:

 • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle - max. 95 tis. Kč
 • 80 % v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu - automat. přikládání - max. 120 tis. Kč
 • 80 % kotle pouze na biomasu ruční přikládání - max. 100 tis. Kč

Podpora může být navýšena o 7 500 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem(v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

Bližší informace o dotaci lze získat na: www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

 

 
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 17.5.2019 / 24.6.2019
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém