Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Sbírka na obnovu historických varhan

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
informace
Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje veřejnou sbírku na shromažďování finančních prostředků na obnovu historických varhan v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí. Více informací v tomto článku.
 

 
 

Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje veřejnou sbírku na shromažďování finančních prostředků na obnovu historických varhan v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.

„Vraťme hlas kosteleckým varhanám“.

Sbírka se koná od 14.06.2023 do 31.12.2023.

Sbírkovými kasičkami umístěnými:

  • Městský úřad, Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí
  • Chrám sv. Jiří, Jiráskovo náměstí, Kostelec nad Orlicí
  • Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., Palackého náměstí čp. 29, Kostelec nad Orlicí

Transparentní sbírkový účet:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
č. účtu 6309356379/0800

Za každý finanční dar děkujeme!

Účelem sbírky je obnova historických varhan v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí. Již v roce 2007 vypracoval diecézní organolog p. Václav Uhlíř návrh restaurátorského záměru na obnovu varhan kostela z důvodu silného opotřebení nástroje. Za uplynulé roky se nepodařilo shromáždit finanční prostředky potřebné k provedení nutných oprav a stav nástroje se navíc značně zhoršil. Předpokládaná finanční náročnost opravy varhan významně překračuje možnosti kostelecké farnosti, a to přesto, že obnovu varhan by bylo nutné provádět na etapy podle funkčních celků.

Veřejná sbírka organizovaná obcí je důležitým vyjádřením podpory obyvatel města i samotného města uvedenému záměru k záchraně a obnově varhan. Finanční prostředky získané veřejnou sbírkou budou použity výhradně na práce spojené s restaurováním nástroje, a to i formou spoluúčasti k případné dotaci Královéhradeckého kraje v programu Obnova historických varhan. Z tohoto programu již byla podpořena oprava řady varhan v obcích našeho regionu a některé byly zařazeny i do projektu Vzkříšené varhany podporovaného KHK.

Kostelní varhany nejsou jen součástí historického objektu a kulturní památky, jsou především hudebním nástrojem, který je pravidelně využíván při liturgii a pak také při různých koncertech organizovaných pro občany a návštěvníky našeho města. Nástroj je využíván i pro výuku dětí místní ZUŠ. Současný technický stav varhan, funkčnost prvků a jejich neřešitelná rozladěnost je na hranicích použitelnosti pro výše uvedené účely.


  • Veřejná sbírka „Vraťme hlas kosteleckým varhanám“ trvá do 31.12.2023


 
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 16.6.2023 / 16.6.2023 | Zveřejnit do: 31.12.2023
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém