Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb

informace o provozu sběrného dvora a ceník za uložení odpadu na sběrném dvoře pro podnikatele
 

 
 


  • logo

V RÁMCI PROJEKTU „SBĚRNÝ DVŮR KOSTELEC NAD ORLICÍ“ CZ.

05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007648 SPOLUFINANCOVANÉHO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Od 1. 11. 2019 mají občané města Kostelce nad Orlicí možnost využít služeb nově zřízeného sběrného dvora, který tak nahradil shromažďovací místo odpadů v prostoru technických služeb. Nový sběrný dvůr je umístěn v areálu technických služeb (bývalá výkupna a sběrna společnosti Recycling) a je určen pro odložení vybraných druhů odpadů (plasty, sklo barevné, sklo bílé, papír, textil, kovy, nebezpečný odpad (produkce pouze od občanů – fyzické osoby nepodnikající), stavební odpad, objemný odpad, dřevo, použité oleje a tuky z domácností, elektrické a elektronické zařízení v rámci zpětného odběru. Současně je občanům (fyzické osoby nepodnikající) i nadále k dispozici pro uložení biologicky rozložitelného materiálu - odpadu ze zeleně (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce) vymezený prostor (kontejnery) za oplocením areálu sběrného dvora a to ve stejné dny a hodiny jako je provozní doba ve sběrném dvoře.

Provozní doba sběrného dvora (mimo dnů připadajících na státní svátek)

Den
Provozní doba
Pondělí
zavřeno
Úterý
09:00 – 13:00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
13:00 – 17:00
Pátek
zavřeno
Sobota
09:00 – 11:00

Obecné informace o provozu sběrného dvora

1. Sběrný dvůr slouží k ukládání pouze vybraných druhů odpadů (stránky města, informační tabule na sběrném dvoře).

2. Na sběrný dvůr mohou ukládat vybrané druhy odpadu

ZDARMA:

  • fyzické osoby, které mají v Kostelci nad Orlicí a jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry trvalý pobyt a současně mají uhrazen místní poplatek za odpady
  • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a současně mají uhrazen místní poplatek za odpady.

ZA POPLATEK (dle platného ceníku):

  • fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které mají sídlo nebo podnikají na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
  • před předáním odpadů je povinností fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osoby předat obsluze sběrného dvora základní popis odpadů nebo písemné informace o nich.

3. Poplatek je vždy vybírán od všech osob za stavební odpad (max. přívěsný vozík za automobil)

4. Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy sběrného dvora) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit doklad o trvalém pobytu (průkaz totožnosti: občanský průkaz, řidičský průkaz a to v případě fyzické osoby) nebo doklad ohledně podnikatelské činnosti na území města (identifikační údaje původce odpadu…).


 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 25.10.2019 / 7.10.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém