Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 

 
 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací.

Pořízení kopií v papírové podobě

Formát A4, černobílá kopie (jednostranná / oboustranná)2,00 Kč / 4,00 Kč
Formát A4, barevná kopie (jednostranná / oboustranná)5,00 Kč / 10,00 Kč
Formát A3, černobílá kopie (jednostranná / oboustranná) 4,00 Kč / 8,00 Kč
Formát A3, barevná kopie (jednostranná / oboustranná)10,00 Kč / 20,00 Kč

Pořízení kopií v elektronické podobě (skenováním)

Formát A4 / A3 jedna stránka1,00 Kč / 1,00 Kč

Poskytnutí informací na přenosném nosiči dat

1 ks CD-R / DVD-R (včetně papírového obalu)15,00 Kč / 15,00 Kč
jiný technický nosič datdle pořizovací ceny

 Kopírování a úkony na vlastním datovém nosiči žadatele jsou nepřípustné.

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby (listovní a balíkové zásilky) se hradí ve výši skutečných nákladů dle ceníku služeb České pošty, s. p., platným ke dni odeslání zásilky s požadovanými informacemi.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, jsou náklady práce v trvání do jedné hodiny zdarma, za každou další započatou hodinu práce každého zaměstnance podílejícího se na vyhledání informací bude účtováno 250,00 Kč.

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady za zpracování informace.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50,00 Kč, je informace poskytnuta zdarma.


Tento sazebník úhrad byl schválen Radou města Kostelec nad Orlicí dne 29.06.2020 usnesením č. 11/2020 a je účinný dnem 01.07.2020.

 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 10.9.2015 / 1.7.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém