Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Rozvolnění místní příslušnosti agendy registru řidičů

informace
Od 1. července 2018 se změní služby týkající se řidičského oprávnění a souvisejících agend, neboť dochází k rozvolnění místní příslušnosti.
 

 
 
Z novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) vyplývá, že kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností může vydat řidičský průkaz (ŘP) z důvodu:
-    udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění,
-    uplynutí doby platnosti nebo v případě, že je ŘP neplatný,
-    změny údajů (zejména příjmení),
-    ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP,
-    výměna ŘP vydaného cizím státem nebo ŘP členského státu,
-    ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP členského státu,
-    vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění, tj. i podání oznámení o vzdání se řidičského oprávnění.

Dále se rozvolnění týká:
-    vzdání se všech skupin řidičského oprávnění,
-    podání námitek proti provedení záznamu bodů,
-    vydání výpisu z evidenční karty řidiče,
-    vydání výpisu z bodového hodnocení,
-    vydání paměťové karty řidiče,
-    vydání mezinárodního ŘP,
-    vydání profesní způsobilosti řidiče,
-    odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy.

Částečné rozvolnění se netýká:
-    podmínění a omezení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti,
-    odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti,
-    vrácení řidičského oprávnění ve všech případech,
-    vrácení ŘP,
-    odevzdání ŘP ze strany občana – pozbytí řidičského oprávnění např. z důvodu uloženého ZŘMV, 12 bodů,
-    vedení údajů v IS CRŘ ohledně záznamu o přestupcích, bodovém hodnocení.

Žadatel o vydání řidičského průkazu nebude předkládat průkazovou fotografii, jako tomu bylo dosud, neboť úřad fotografii žadatele získá z informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů, případně bude vyhotovena fotografie přímo na přepážce registru řidičů.
Popsané změny vyžadují časově náročný upgrade systému, proto ve čtvrtek 28. června a v pátek 29. června 2018 bude uzavřeno pracoviště agend řidičských průkazů. Děkujeme za pochopení.  

 
Zodpovídá: Pavel Rzehák
Vytvořeno / změněno: 5.6.2018 / 5.6.2018
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém