Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Rozvoj Regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III.

 

 
 


  • loga


Město Kostelec nad Orlicí uzavřelo s Královéhradeckým krajem Smlouvu o horizontální spolupráci v rámci procesu plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území Královéhradeckého kraje. Touto smlouvou jsme se zařadili do projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III“, registrační číslo CZ.03.02./00/22_006/0000241.

Předmětem Smlouvy DS2023/00354 je zajištění následujících aktivit:

  • Zajištění koordinace procesu plánování a realizace regionálního partnerství
  • Podpora procesu plánování sociálních služeb města Kostelec nad Orlicí
  • Osvětová činnost a zvyšování informovanosti osob ohrožených sociálním vyloučením (Dny otevřených dveří u poskytovatele sociální služby, informační letáky, webové stránky sociální služby, přednášky apod.)
  • Rozvoj spolupráce sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických pracovníků
  • Zvyšování odborných kompetencí pracovníků sociálních služeb
  • Podpora a rozvoj kompetencí pečujících osob
  • Aktivity na podporu transformace péče o ohrožené děti

Město Kostelec nad Orlicí obdrží za řádně poskytnuté služby finanční úhradu ve výši 1 873 196,80 Kč.

Sjednané aktivity budou naplněny v období 1. 2. 2023 do 31. 10. 2025.

„Více informací o projektu je uvedeno na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 6.3.2023 / 6.3.2023
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Projekty města
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém