Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Dotační programy pro rok 2019 - archiv dokumentů

Složení grantové komise:

RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková, paní Iva Jelínková, paní Šárka Slezáková, DiS. Michala Kavalková, pan Jan Zahradníček a pan a Ing. Martin Kozel.

 
 
 
Vyhlášení dotačního programu Na svém jednání Rada města dne 11. 2. 2019 vyhlásila dotační program: 

Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“. Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města: 100 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 10 000 Kč. Vymezení okruhu žadatelů: Fyzické a právnické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost vztahující se k městu Kostelec nad Orlicí.

Termín pro podávání žádosti: od 15. 3. 2019 do 25. 10. 2019, nejpozději do 25. dne daného měsíce.

Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor, tel: 494 337 284, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz  

Rada města dne 17. 12. 2018 vyhlásila následující dotační programy:

Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež, alokovaná částka 100 000 Kč

Sport – celoroční pravidelná činnost, alokovaná částka 1 100 000 Kč *)

Individuálně posuzované žádosti
mimo schválená „Pravidla“ spolkům a organizacím, jejichž členskou základnu tvoří výhradně dospělí členové, alokovaná částka 500 000 Kč.

Kontaktní osoba: Šárka Slezáková

Termín pro podávání žádosti: od 21. 1. 2019 do 11. 2. 2019 - sběr žádostí byl ukončen. 

  Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy, alokovaná částka 800 000 Kč Kontaktní osoba: Bc. Eva Marková

*) Tato alokace se může:

a) zvýšit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města Kostelec nad Orlicí, rozpočtovým opatřením, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů

b) snížit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města Kostelec nad Orlicí převodu peněžních prostředků do jiného dotačního programu.   Vyhlášení dotačního programu 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Dotace z rozpočtu města > Dotační programy pro rok 2019

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém