Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Podatelna městského úřadu

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle vyhlášky číslo 259/2012 Sb. §2, odst. 3, o podrobnostech výkonu spisové služby.

 
 
 

Podatelna přijímá podání v analogové podobě (listinné, obrazové), podaná osobně na podatelně úřadu, nebo poštou. V digitální podobě formou datové zprávy, podané elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny úřadu. Na přenosném technickém nosiči osobně na podatelně, nebo poštou (v elektronické podobě na CD nebo USB disku)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat (adresa centrální podatelny)

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Dukelských hrdinů 985
517 41 Kostelec nad Orlicí

Úřední hodiny podatelny

Pondělí:    8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
Úterý:       8:00 - 11:00   12:00 - 14:00
Středa:     8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
Čtvrtek:    8:00 - 11:00   12:00 - 14:00
Pátek:      8:00 – 11:00

Elektronická adresa podatelny

epodatelna@muko.cz

Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání a jeho přílohy. Maximální velikost 1 e-mailové zprávy dodávané na adresu elektronické podatelny zprávy činí 20 MB včetně příloh. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Identifikátor datové schránky

aj5bhbi (schránka typu orgán veřejné moci)

Jednou datovou zprávou zasílejte pouze jedno podání a jeho přílohy. Maximální velikost 1 datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB včetně příloh (dle §5 vyhlášky 194/2009 Sb.). Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Další možnosti elektronické komunikace

Uvádíme, že jiné další možnosti elektronické komunikace ve smyslu ust. § 2, odst. 3, písm. e) vyhlášky mimo zde uvedené nepřipouštíme.

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě

Přijímáme dokumenty v digitální podobě v datových formátech stanovených jako výstupní datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů obsažených v datové zprávě.

Jedná se o: PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV, PCM, XML, DTD, ISDOC nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Další datové formáty dokumentů, které přijímáme v digitální podobě: PDF, TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML/HTM.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat

Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD/DVD se souborovým systémem ISO9660 nebo USB disk se souborovým systémem FAT16, FAT32 nebo NTFS. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy. (max. velikost 1 zprávy je 20 MB včetně příloh). Akceptované datové formáty pro podání na přenosném technickém nosiči dat jsou totožné s přijímanými datovými formáty dokumentů obsažených v datové zprávě dle předchozího bodu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen "škodlivý kód")

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky vad dokumentů

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.


Dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@muko.cz , popř. volejte na telefonní č. 494 337 111.


Seznam oprávněných zaměstnanců epodatelny

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Podatelna městského úřadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém