Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka

 

Problematika omezení nočního klidu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
hodiny
Výzva pro občany a pořadatele kulturních a společenských akcí dle ustanovení novely přestupkového zákona.
 

 
 

Novela přestupkového zákona (Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) z roku 2015 (Zákon č. 204/2015 Sb.) vzala obcím s účinností od 1. 10. 2016 možnost omezovat noční klid (zákonem je jeho trvání stanoveno v době od 22:00 do 6:00 hodin) rozhodnutím rady města, tak jak se to v praxi do té doby často dělo.

Nadále lze toto realizovat pouze na základě obecně závazné vyhlášky města (dále OZV), která je schvalována zastupitelstvem města. V současnosti probíhá k této záležitosti široká celospolečenská diskuse, kdy obce k jejímu řešení přistupují na jedné straně tak, že předmětnou OZV nepřijímají. V tomto případě, by mělo být jakékoliv rušení noční klidu řešeno v rámci přestupkového zákona. Na straně druhé obce předmětnou OZV přijímají, a pak v ní musí stanovit období nebo události, při nichž může docházet k omezení zákonem stanoveného nočního klidu. K takovému omezení noční klidu by však mělo docházet jen ve výjimečných případech, kdy např. zájem na udržení místních tradic a s nimi spojenými společenskými akcemi převáží nad veřejným zájmem nerušeného nočního klidu. Tyto výjimečné případy je pak třeba v OZV vymezit s dostatečným předstihem a natolik určitě, aby obyvatelé obce mohli počet a rozložení případů, kdy dojte k omezení nočního klidu předvídat. Takové období je pak třeba určit buď konkrétním datem (např. 1.1.), datovatelným obdobím (např. velikonoční svátky), či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (např. novoroční ohňostroj). Vymezení výjimečných případů, kdy by mělo dojít k omezení noční klidu nelze pak vázat na konkrétního pořadatele akce.

I Kostelec nad Orlicí v současnosti zvažuje přijetí předmětné OZV. V případě jejího přijetí bude třeba, aby události, při nichž by mohlo docházet k omezení nočního klidu, byly jasně a s dostatečným předstihem uvedeny v této vyhlášce. Vyzýváme touto cestou případné organizátory takovýchto akcí pro rok 2017, aby jejich konání oznámili prostřednictvím formuláře, který je přístupný na webových stránkách města a následně jej zaslali na e-mail: sslezakova@muko.cz, nebo předali na podatelně MěÚ. Vzhledem ke skutečnosti, že OZV může být přijímána a případně i aktualizována pouze zastupitelstvem města, je nezbytné tyto akce pro rok 2017 nahlásit v co možná nejkratším termínu, nejlépe do 13. 2. 2017, nebo tak, aby vzhledem k frekvenci zasedání městského  zastupitelstva a datu konání události, bylo zastupitelstvo města schopno s dostatečným předstihem událost posoudit a rozhodnout o jejím případném zařazení do zvažované OZV.

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
vedoucí organizačně-správního odboru

 
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
Vytvořeno / změněno: 27.1.2017 / 27.1.2017 | Zveřejnit do: 30.6.2018
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém