Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Přihláška na řemeslný jarmark 29.11.2020

15. VÁNOČNÍ ULIČKA - ADVENTNÍ JARMARK KOSTELEC NAD ORLICÍ
 

 
 

První adventní neděle 29. listopadu 2020 od 13:00 do 19:00 hodin

Tradiční jarmark lidových řemesel s kulturním programem na Jiráskově a Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí (venkovní prodej). Pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí.

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto akci a nabídnout Vám možnost účasti na trhu, pro který jsou stanoveny tyto podmínky a zásady účasti:

Rozhodnutí o vyloučení prodejce

Organizátor je oprávněn nepovolit přítomnost na jarmarku těm, kteří se nepřihlásili k účasti včas
a v požadovaném termínu.
Organizátor může na místě vyloučit z účasti prodejce, který poruší podmínky a pravidla jarmarku
(např. přiveze zboží neslučitelné s charakterem jarmarku, ke svým výrobkům přidá zboží na jarmark nevhodné).

Organizační záležitosti a podmínky účasti

Pořadatelé vydávají  pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše.
Každý prodejce je povinen dodržovat své prodejní místo po celý den  trhu  v čistotě a po skončení trhu toto místo řádně uklidit.
Zájemce podá přihlášku písemně, nebo e-mailem do 26.10.2020 společně s 1 ks fotografie stánku
a sortimentu (bude vrácena). Přihlášky budou posuzovány průběžně v pořadí, ve kterém dojdou na adresu pořadatele.
Pořadatel může z akce vyloučit ve spolupráci s městskou policií účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele.
Prodejci si zajistí vlastní stánky – jsou požadovány plátěné („dobové“) – moderní stánky (např. igelitové či plastové) nebudou do trhu přijaty, případně budou z prostoru trhu vykázáni pořadatelem ve spolupráci s městskou policií.
Účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem.
Přidělení trhového místa 29.11.2020 od 11:00 hodin.

Pořadatel potvrdí účast písemně nebo e-mailem nejpozději však do 02.11.2020.

Poplatky
po potvrzení pořadatelem zašle účastník organizační příspěvek do 09.11.2020 (
číslo účtu včetně variabilního symbol Vám bude zasláno po závazné přihlášce obratem):

Řemeslníci                                                      organizační příspěvek ve výši 200 Kč/den 

Prodejci občerstvení                                       organizační příspěvek ve výši 300 Kč/den

Bez uhrazení zálohy bude přihláška považována za neplatnou – v případě neúčasti organizační příspěvek v celé výši propadá ve prospěch pořadatele.

Kontaktní údaje:

Šárka Slezáková: mobil.  725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz; Městský úřad, organizačně-správní odbor, Palackého náměstí čp. 38, 517 41  Kostelec  nad Orlicí.

           

               

 
Zodpovídá: Šárka Slezáková
Vytvořeno / změněno: 13.8.2020 / 13.8.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém