Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Místní poplatky > Poplatek ze psů

 

Místní poplatek ze psů

 
 
 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný jako v loňském roce.

V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany na nutnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. Pro sdělení čísla čipu kontaktujte správce místního poplatku viz kontakty níže. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje, bude možné co nejrychleji navrátit majiteli.

Způsob úhrady místního poplatku:

  1. online prostřednictvím platební brány na adrese portal.kostelecno.cz
  2. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800
    Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
  3. v hotovosti na centrální pokladně úřadu
  4. platební kartou na centrální pokladně úřadu

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

V části města Kostelec nad Orlicí - základní sazba

a) za jednoho psa 500,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

V části města Kostelec nad Orlicí v bytových domech se 4 a více byty:

a) za jednoho psa 1 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

V částech města Kostelec nad Orlicí – Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry:

a) za jednoho psa 300,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,- Kč

Splatnost poplatku:

  • splatnost místního poplatku ze psů je do 31. května příslušného kalendářního roku

Osvobození:

  • podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 6 obecně závazné vyhlášky
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek ze psů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém