Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Místní poplatek ze psů

 
 
 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný jako v loňském roce.

V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany na nutnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. Pro sdělení čísla čipu kontaktujte správce místního poplatku viz kontakty níže. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje, bude možné co nejrychleji navrátit majiteli.

Způsob úhrady místního poplatku:

 1. online prostřednictvím platební brány na adrese portal.kostelecno.cz
 2. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800
  Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
 3. v hotovosti na centrální pokladně úřadu
 4. platební kartou na centrální pokladně úřadu

Sazby poplatku:

Ve městě Kostelec nad Orlicí v rodinném domě a v ostatním domech s nejvýše 3 byty:

 • za jednoho psa 500,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000,-- Kč,
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

Ve městě Kostelec nad Orlicí v domech s více než 3 byty:

 • za jednoho psa 1 200,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 200,-- Kč,
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,-- Kč.

V částech města Kostelec nad Orlicí – Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry:

 • za jednoho psa 300,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-- Kč,
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,-- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,-- Kč.

Splatnost poplatku:

 • splatnost místního poplatku ze psů je do 31. května příslušného kalendářního roku

Osvobození:

 • podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 6 obecně závazné vyhlášky
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek ze psů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém