Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 
 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

  • provádění výkopových prací,
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
  • pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 
  • zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
  • umístění skládek,
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa (nepodléhají osoby zdravotně postižené)
  • užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Oznamovací povinnost

Pro oznámení o užívání prostranství je určen formulář „Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“. Oznámení o zahájení užívání je nutné podat nejpozději v den zahájení.
Užívání se platí od prvního dne, kdy užívání začalo, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Ukončení užívání je nutné ohlásit do 3 dnů správci poplatku.

Přehled sazeb

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den
Sazba
za umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování služeb
5,-- Kč
za umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje
5,-- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
50,-- Kč
za provádění výkopových prací
7,-- Kč
za umístění stavebních zařízení
4,-- Kč
za umístění reklamních zařízení
50,-- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
50,-- Kč
za umístění zařízení cirkusů
5,-- Kč
za umístění skládek
5,-- Kč

Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou takto
Sazba
za umístění dočasných staveb, zařízení pro poskytování služeb
500,-- Kč
za umístění dočasných staveb, zařízení pro poskytování prodeje
500,-- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
3 000,-- Kč
za provádění výkopových prací
1 900,-- Kč
za umístění stavebních zařízení
950,-- Kč
za umístění reklamních zařízení
990,-- Kč
za umístění skládek
1 500,-- Kč

Úhrada poplatku

Výše poplatku je stanovena na základě předloženého přiznání k místnímu poplatku. Pro úhradu poplatku je nutné použít přidělený variabilní symbol správcem poplatku.

Platbu lze uskutečnit převodním příkazem na účet 19-1240074329/0800, nebo hotově na pokladně městského úřadu.

Splatnost poplatku je 15 dnů ode dne jeho vyměření.

Osvobození:

podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 7 obecně závazné vyhlášky

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém