Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Místní poplatky > Poplatek za komunální odpad

 

Místní poplatek za komunální odpad

 
 
 

Místní poplatek za komunální odpad se platí vždy pro období od 1. ledna do 31. prosince. Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, Kozodrech a Korytech nebo majitel stavby určené nebo sloužících k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášená žádná fyzická osoba. Osvobozeny jsou děti do 3 let.

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9022xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný jako v loňském roce.

Svozové známky na popelnice/kontejnery si po úhradě poplatku může občan vyzvednout na pokladně městského úřadu. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené svozovou známkou z předešlého roku.

Od 1. 6. je nutné označit popelnici/kontejner novou svozovou známkou pro aktuální rok.

Způsob úhrady místního poplatku:

  1. online prostřednictvím platební brány na adrese portal.kostelecno.cz
  2. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-2820571/0100 (nutné uvést přidělený variabilní symbol) 
  3. v hotovosti nebo platební kartou na centrální pokladně úřadu (nutné uvést přidělený variabilní symbol)

Sazby poplatku pro rok 2024:

  • fyzická osoba přihlášená v obci 720,00 Kč
  • vlastník nemovité věci, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 720,00 Kč
  • děti do 3 let věku jsou osvobozeny

Splatnost poplatku:

  • splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31. května příslušného kalendářního roku

Osvobození:

  • podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 6 obecně závazné vyhlášky

Zaslání informace o platebních údajích e-mailem

O zasílání informací o platebních údajích pro místní poplatek za komunální odpad na e-mail může požádat každý plátce bezplatně. V případě zájmu o tuto službu vyplňte, Váš e-mail do formuláře Ohlášení změny poplatkové povinnosti poplatku za komunální odpad. Vyplněný formulář lze zaslat e-mailem, doručit na podatelnu, popřípadě vhodit do schránky na dveřích městského úřadu.


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek za komunální odpad

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém