Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Místní poplatek z pobytu

 
 
 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu. Ubytovatel odvede poplatek nejpozději do 15 dne následujícího měsíce

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dní. Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Osvobození:

podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 8 obecně závazné vyhlášky
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek z pobytu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém