Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Podatelna městského úřadu

 

Podatelna městského úřadu

Informace o provozu podatelny a podmínky přijímání dokumentů

 
 
 

Podatelna přijímá podání v analogové podobě (listinné, obrazové), podaná osobně na podatelně úřadu, nebo poštou. V digitální podobě formou datové zprávy, podané elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny úřadu. Na přenosném technickém nosiči osobně na podatelně, nebo poštou (v elektronické podobě na CD nebo USB disku)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

 • Městský úřad Kostelec nad Orlicí
  Palackého náměstí 38
  517 41 Kostelec nad Orlicí

Úřední hodiny podatelny

Den
Provozní doba
Pondělí
8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 15:00
Středa
8:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 13:00

Adresa elektronické podatelny úřadu

 • epodatelna@muko.cz (maximální přípustná velikost zprávy je 20 MB.)
 • jednou datovou zprávou (e-mailem) zasílejte prosím pouze jedno podání

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@muko.cz nebo na poštovní adresu úřadu.

Identifikátor datové schránky

 • aj5bhbi (Město Kostelec nad Orlicí)

Přehled datových formátů dokumetnů obsažených v datové zprávě

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc(x) (soubory Microsoft Word)
 • formát *.xls(x) (soubory Microsoft Excel)
 • formát *.ppt(x) (soubory Microsoft PowerPoint)
 • formát *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.gif, *.png (grafický formát)
 • formát *.pdf (přenosný formát dokumentů)
 • formát *.mp2, *.mp3, *.wav, *.pcm (zvukové formáty)
 • formát *.xml, *.htm, *.html (soubor značkovacího jazyka)
 • formát *.fo, *.zfo (602XML Filler dokument)
 • formát *.odt, *.ods, *.odp (otevřený formát dokumentu pro kancelářské aplikace)
 • formát *.isdoc, *.isdocx (soubory pro elektronickou fakturaci)
 • formát *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format)
 • formát *.shp, *.dbf, *.shx, *.prj, *.gix, *.sbn, *.sbx (ESRI Shapefile)
 • formát *.dgn (Bentley MicroStation Format)
 • formát *.zip (komprimované soubory, archiv)

Velikost přiložených dokumentů (příloh) do jedné datové zprávy (e-mailu) nesmí překročit 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB disk se souborovým systémem FAT16, FAT32 nebo NTFS

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích

Obsahuje-li příchozí datová zpráva škodlivý kód (počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem), e-podatelna zprávu odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad jej vyrozumí a vyzve k nápravě.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť e-podatelny

 • e-podatelna disponuje kvalifikovaným certifikátem pro elektronickou pečeť pro účely digitálního pečetění (elektronickou značkou), navázaným na e-mailový účet epodatelna@muko.cz
 • kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť vydala Česká pošta, s.p. a je platný od 24.9.2018 do 14.10.2019, sériové číslo certifikátu 3743924.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailové zprávy, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah e-mailové zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti zaručeného elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li podání některou kontrolou, není podatelnou přijato.

Vzor datové zprávy:

Dobrý den, Vaše podání ve věci "PŘEDMĚT PŮVODNÍ ZPRÁVY", které jste DD.MM.RRRR zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou DD.MM.RRRR přijato k dalšímu zpracování. Děkujeme Vám za důvěru. Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Seznam oprávněných zaměstnanců epodatelny

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Podatelna městského úřadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém