Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor organizačně-správní

 

Odbor organizačně-správní

V souladu s přijatými krizovými opatřeními žádáme klienty o následující dodržování opatření:

 • Upřednostnění vyřizování úředních záležitosti v maximální možné míře písemně, elektronicky či telefonicky.
 • Veškeré dokumenty od klientů jsou přijímány prostřednictvím pracoviště podatelny, pokud nebyl s pracovníkem domluven jiný způsob.
 • Upřednostnění bezhotovostních plateb.
 • Vstup do budovy městského úřadu a pohyb po něm je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou:
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) splňující minimálně technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti 95 %, dle příslušných norem (např. třídy  FFP2/KN 95) 
  • zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC
  • opatření týkající se ochranných prostředků se nevztahuje na děti do 2 let věku.
 • Při pobytu a pohybu po budově je nutné dodržovat rozestupy mezi osobami minimálně 2 metry
 • Při vstupu do budov městského úřadu je nezbytné provést dezinfekci rukou.
 • Žádáme, aby do budovy úřadu nevstupovali lidé s respiračními obtížemi.

 
 
 
Kontakty
Jméno, příjmeníTelefonE-mail
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
vedoucí odboru (Organizačně-správní odbor)
778 768 038
Petra Čermáková
referentka (občanské průkazy)
773 781 151
Ing. Jana Duchoňová
referentka (matrika)
778 493 604
Renata Jaurová
referentka (evidence obyvatel)
773 781 179
Iveta Kurimská
referentka (podatelna, Czech POINT)
728 342 525
Ivana Matyášová
referentka (školství)
725 568 014
Renáta Otčenášková
referentka (podatelna, Czech POINT)
773 781 152
Ing. Eliška Slámová, DiS.
referentka (matrika)
773 763 321
Mgr. Milena Slavíková
referentka (přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a na vybraných úsecích státní správy)
778 768 595
Helena Slezáková
referentka (cestovní doklady)
602 765 750
Šárka Slezáková
referentka (kultura, grantové programy, tajemnice redakční rady, zapisovatelka grantové komise)
725 099 614

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Město > Město Kostelec nad Orlicí > Odbor organizačně-správní

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém