Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

 

 
 

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.
1.2 Pro splnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů.
1.3 Na základě svobodně poskytnutého souhlasu.
1.4 Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.

2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Jaromír Novotný, tel.: 608 882 289, email: poverenec@kostelecno.cz

2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
c) dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
2.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
2.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných městem Kostelec nad Orlicí, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu města a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

4. Upozorňujeme, že venkovní veřejné prostory města Kostelce nad Orlicí jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 25.5.2018 / 25.5.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém