Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Oblast působnosti

Odbor organizačně-správní
 

 
 

S pracovníky odboru můžete řešit:

  • návrhy a přípravu odborných vyjádření k ochraně, obnově a využití kulturních památek, zajišťování ochrany archeologických nalezišť, propagaci území, organizaci kulturních akcí, příspěvky do zpravodaje města, inzerci, příspěvky do katalogů, bulletinů, výměry poplatků z ubytovací kapacity, grantovou problematiku ve městě, smlouvy k projektům sport, kultura, práce se spolky, sdruženími a organizacemi,
  • v oblasti školství úkony zřizovatele vůči organizacím a organizačním složkám, koncepční činnost na úseku školství,
  • činnost podatelny MěÚ včetně podávání informací občanům, kopírovací služby, provoz Czechpointu, doručování písemností, roznášky Zpravodaje města, evidence ztrát a nálezů, úřední desky, vydávání parkovacích karet,
  • přestupky v působnosti obce a na vybraných úsecích státní správy, uzavření sňatku, doklady vydávané matrikou, jak změnit jméno či příjmení, jak získat osvědčení o státním občanství, ověření podpisu či listiny, změny v evidence obyvatel a rodných číslech, občanské průkazy a cestovní doklady, dotazy týkající se voleb, referenda či sčítání obyvatel, shromažďování občanů, veřejných sbírek i práva petičního,
  • zaměstnanci odboru zajišťují provoz informačních systémů a správu počítačových sítí,
  • dále odbor plní úkoly přenesené působnosti v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy, úkoly podle zákona o ochraně utajovaných informací, úkoly na úseku obrany státu a rovněž zabezpečuje činnosti vyplývající ze zákona o válečných hrobech a pietních místech.
 
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 7.10.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém