Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad

 

Oblast působnosti

Odbor dopravy
 

 
 

Zabezpečuje:

Na úseku evidence řidičů:

 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede registr řidičů, řidičských průkazů a řidičských oprávnění, zajišťuje jejich vydávání, výměnu a vrácení,
 • vede evidenci paměťových karet řidičů,
 • vede evidenci bodového hodnocení,
 • vede správní řízení o námitkách proti zaznamenanému bodovému hodnocení,
 • vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění z důvodů zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti,
 • vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů.

Na úseku evidence vozidel:

 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vede registr silničních vozidel, zejm. provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu, přiděluje registrační značky, vydává osvědčení o registraci nebo technické osvědčení, provádí záznam o vyřazení vozidel, schvaluje technické způsobilosti silničních vozidel.

Na úseku zkušebního komisaře:

 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zejm. rozhoduje o vydávání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí,
 • schvaluje výcviková vozidla k výcviku v autoškole,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a profesní způsobilosti řidiče,
 • vykonává státní dozor a projednává přestupky při porušení tohoto zákona.

Na úseku přestupků v dopravě:

 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, projednává a vede řízení o přestupcích, zejm. dle zákona:
  • č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • dále dle pokynů tajemníka městského úřadu,
 • vede řízení o upuštění zbytku výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Jičínská, DiS
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 10.8.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém